facebook suntsanatos.ro    pinterest suntsanatos.ro    rss suntsanatos.ro

Fenomenul Bruno Groening - Pe urmele "vindecatorului minune"

Documentare

În 1949 un singur nume domină titlurile ziarelor: Bruno Gröning. În legătură cu el se tipăresc chiar ediţii speciale. Se dau ştiri la radio şi jurnale. Se toarnă un film. Pretutindeni unde el îşi face apariţia, sute, mii, zeci de mii de oameni se înghesuie să ajungă la el. Ei vin de pretutindeni, din Germania, Austria, Elveţia, dar şi din Belgia, Franţa şi SUA. Gröning devine un eveniment mondial.Dar cei care se înghesuie să ajungă la el, nu sunt adepţii lui, nu sunt admiratorii sau fanii lui. Ci sunt oameni bolnavi. Pentru mulţi dintre ei, el reprezintă ultima speranţă. Loviţi de război, abandonaţi de medici, nu au decât o dorinţă: să-şi recapete sănătatea -- să fie eliberaţi de suferinţă şi durere. Bruno Gröning este cel ce-i va ajuta.

Iar el ajută: "Nu există incurabil, Dumnezeu este cel mai mare medic!", acestea fiind cuvintele lui. Şi se petrece ceva de neconceput: nenumăraţi bolnavi se însănătoşesc - cei paralizaţi încep să umble, orbii încep să vadă...

Filmul documentar "Fenomenul Bruno Gröning - pe urmele vindecătorului minune" descrie în mod obiectiv evenimentele dramatice din acel timp. Au fost folosite materiale de arhivă, filme şi înregistrări originale, peste 50 de interviuri la ziar, şi scene de film pline de amploare. În acest mod filmul constituie un eveniment deosebit de impresionant.

Cu toate aceastea filmul nu este doar o retrospectivă cu caracter documentar.

Numeroşi spectatori relatează că în timpul vizionării au simţit o anumită energie, furnicături, curgerea unui curent prin corp. O experienţă cu totul nouă pentru majoritatea dintre ei. Unii menţionează chiar dispariţia durerilor, handicapurilor sau a altor suferinţe.

"Ai încredere şi crezi, că puterea divină ajută şi vindecă! "
Totuşi, el nu a tratat oamenii si nu i-a vindecat în sens medical. Nici măcar nu întreba de bolile suferinzilor. Acţiunea lui se rezuma doar la discursurile sale despre credinţă, chemându-i pe toţi la întoarcerea către Dumnezeu. Atunci aveau loc miracole şi vindecări în masă. Acestea au fost confirmate prin numeroase publicaţii şi relatări ale martorilor timpului. El se vedea doar ca un îndrumător, un mediator al puterii divine, deschizându-le oamenilor poarta spre înţelegerea şi trăirea divinului, readucându-le încrederea în Dumnezeu. Bruno Gröning a confirmat că toate bolile pot fi vindecate, dar nu toţi oamenii. De aceea n-a oferit nici o promisiune de vindecare.

Bruno Groening n-a studiat sau dezvoltat învăţătura sa. Ea i-a fost dată lui în mod spiritual. El a făcut-o cunoscuta în discursuri libere. Adevărul se confirmă prin roade bune dacă omul se ţine de ea.
Bruno Groening pleca în discursurile sale despre credinţă de la influenţa unor puteri spirituale asupra omului. Influenţa acestor puteri este mai mare decât se crede în general. Printre aceste puteri se numără mai ales gândurile. Ştiinţa modernă îşi dă seama din ce în ce mai mult de aceste legături spirituale ale vieţii omeneşti.
Ajutorul şi tămăduirea pe cale spirituală prin învăţătura lui Bruno Groening deschide pentru toţi oamenii posibilitatea de a se elibera de boală, griji şi necazuri. În ce măsură fiecare suferind urmează această învăţătură depinde bineînţeles de fiecare om în parte.
Bruno Groening spunea:
"Dumnezeu este transmiţătorul, iar omul recepţionează puterea tămăduitoare."
Cănd Bruno Groening ţinea discursurile sale despre credinţă, aveau deseori loc scene biblice. Acestea au fost confirmate prin numeroase publicaţii şi relatări ale martorilor timpului.
Şi aceste "miracole" continuă şi azi. Şi azi mai acţionează "curentul de vindecare" despre care a vorbit Bruno Groening. Mii de relatări de succes - în mare parte verificate şi documentate pe baza expertizelor unor medici independenţi sau ai medicilor din cadrul Grupului de specialitate medico-şi tiinţific (GSMŞ) al Cercului prietenilor lui Bruno Groening vorbesc un limbaj foarte clar.
"De murit toţi oamenii trebuie să moară, chiar şi eu, dar eu n-am să fiu mort. Iar dacă sunt chemat, atunci vin şi ajut în continuare dacă vrea Dumnezeu" a prezis Bruno Groening.
Discursurile sale au rămas ori înregistrate pe bandă de magnetofon ori în stenograme.
Pare de necrezut dar datorita ascultării şi respectării cuvintelor sale - a învăţăturii sale - oameni, animale şi plante s-au însănătoşit şi se însănătoşesc azi ca şi pe vremuri.
Pe lângă ajutoare şi vindecări se observă şi o schimbare a concepţiei despre viaţă. şi a conduitei oamenilor. Acest lucru este confirmat de mulţi care au găsit o cale spre o dezvoltare mai pozitivă a personalităţii.
Bruno Groening spunea: "Eu vă caut regulile de joc ale vieţii ca să deveniţi un maestru al vieţii."

Învăţătura lui Bruno Groening - o cale spre Dumnezeu
Bruno Groening spunea: "Activitatea mea serveşte doar faptului de a-i conduce pe toţi oamenii acestui pământ din nou pe calea cea corectă, pe calea lui Dumnezeu."
El a văzut sarcina sa în faptul de a deschide oamenilor poarta spre înţelegerea şi trăirea a divinului, readucându-i la încredere în Dumnezeu. Acest lucru era mereu nucleul cuvintelor sale. El se vedea ca un îndrumător, ca un mediator al puterii divine.
Efectul cuprinzător a unei asemenea încrederi în Dumnezeu ca sursă a tuturor proceselor pozitive este foarte veche, recunoscută chiar de literatură de specialitate.
Bruno Groening spunea în această privinţă: "Nu vă spun nimic nou, vă spun doar ceea ce nu mai ştiţi azi."
Astfel se poate înţelege că Bruno Groening n-a vrut niciodată mulţumiri. "Nu-mi mulţumiţi mie, mulţumiţi lui Dumnezeu. El a făcut-o." Acceptarea învăţăturii sale duce deseori la o religiozitate redobândită resp. întărită.

Învăţătura lui Bruno Groening şi ştiinţa
Ceea ce a fost cunoscut şi este cunoscut în Asia până şi în zilele noastre este redescoperit tocmai acum de ştiinţa modernă. Curenţi de energii superioare conduc şi decid asupra vieţii noastre. Descoperit în anul 1922 de către rusul prof. Gurvici ca emanaţie celulară, Academia de ştiinţe din Novosibirsk a reuşit să stabilească că această emanaţie este purtătorul decisiv de informaţii pentru toate celulele în fiecare organism. Între timp această descoperire a fost confirmată şi dezvoltată, mai ales de prof. Popp din Kaiserslautern care în anul 1975 a putut să dovedească o iradiere electromagnetică supremă în zona lungimilor de undă ale luminii ultraviolete. Astfel s-a deschis dovedită prin măsurături. Astfel s-au deschis cunoştiinţe noi pentru înţelegerea vieţii.

Bruno Groening a spus: "De existenţa mea ar trebui să se intereseze după părerea mea ştiinţa, numai pentru faptul că conferă activităţii de cercetări un imbold şi anume pentru o sarcină de mâine."
Cu aceste cunoştiinţe începe şi înţelegerea că vindecările au loc datorită curenţilor energetici de materie fină de ex. prin "curentul de vindecare" conform învăţăturii lui Bruno Groening. Acesta poseda cunoştinţe exacte şi cuprinzătoare despre legitătile acestor energii, pe care le-a transmis oamenilor prim învăţătura sa simplă.

Bruno Groening spunea: "În cercul prietenilor fiecare să recepţioneze puterea credinţei. Eu nu vreau să înfiinţez nici o religie nouă. Fiecare să rămână în cadrul bisericii sau comunităţii sale, dar ceea ce aude în cercul prietenilor să creadă şi să pună în practică. Eu am venit pentru toţii oamenii indiferent de religie şi naţionalitate." De aceea cercul prietenilor lui Bruno Groening nu este nici sectă.

Bruno Groening: "Toţi oamenii merită să fie ajutaţi"
"Eu pot ajuta unui om să găsească calea spre bine, dar nu am voie să iau eu decizia asupra lui sau să-l restrâng să facă un bine. Fiecare trebuie să-şi găsească propria lui cale."
"Această învăţătură a mea este o înţelepciune pentru viaţă excelentă, conform căreia trăiesc mulţi dintre prietenii mei şi au avut succes cu ea. Prin acceptarea acestei învăţături s-a petrecut în ei o schimbare radicală, care în multe cazuri a dus la succes în sănătate".
"Cu cât omul se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, conştient sau inconştient, cu atât e mai puţină viaţă în corpul său, astfel că abia mai era atâta viaţă în el, încât să poată reacţiona organele după cum vroia el. El nu mai putea merge prin viaţă cu toată puterea. El s-a abătut aici de la acest izvor de putere. În final el a pierdut legătura cu marele izvor de putere divin. El nu a mai putut asimila în el puterea lui Dumnezeu. Şi aşa a ajuns el, corpul său, să fie un vrac."
"Dumnezeu l-a creat pe om frumos, bun şi sănătos. Aşa şi vrea să-l aibă. Iniţial oamenii au fost complet legaţi de Dumnezeu, atunci nu exista decât iubire, armonie şi sănătate, totul era o unitate. Însă, în momentul în care primul om a ascultat de vocea răului, care vorbea în afara acestei unităţi, a ascultat-o şi a făcut ceea ce i-a spus ea, atunci s-a rupt această legătură şi de atunci Dumnezeu stă aici şi omul acolo. Între Dumnezeu şi oameni s-a format o prăpastie adâncă. Nu mai era nici o legătură. Omul - care se bazează numai pe el însuşi - poate fi oricât de credincios şi să se roage, el va fi atacat de rău pe drumul vieţii sale şi tras la fund. Dumneavoastră aţi ajuns pe drumul vieţii dumneavoastră acolo jos. Dumneavoastră trăiţi nefericire, dureri, suferinţe incurabile. Eu vă spun: Nu vă duceţi şi mai jos, ci vă chem să vă reîntoarceţi! Veniţi în sus, iar peste abis vă construiesc eu o punte. Treceţi de pe drumul suferinţei pe drumul divin! Pe acesta nu există nefericiri, nici dureri, nici incurabil - aici e totul bine. Acest drum duce înapoi la Dumnezeu!"
Bruno Groening le-a făcut oamenilor oferta de a le lua boala:
"Daţi-mi mie bolile dumneavoastră şi grijile dumneavoastră! Singuri nu vă veţi descurca cu ele. Le duc eu pentru dumneavoastră. Însă daţi-mi-le de bună voie, căci eu nu fur!"
"Dacă vă eliberaţi de boală, ca eu să v-o pot lua, e bine; dacă vă ţineţi de ea, atunci n-am voie să fac nimic. A şaptea poruncă interzice: ‚Tu nu trebuie să furi!’ Dacă eu îi iau omului boala cu forţa, atunci eu aş păcătui. Eu nu am voie să fur! Cine îşi iubeşte boala, se ţine de ea, cine o poate uita, aceluia i-o iau, să o predea benevol, nu numai în gând, ci şi în fapte. Trebuie să ascultaţi de cuvântul meu! Eu nu vreau să vă influenţez. Dacă vreţi să predaţi boala benevol, atunci vă iau toate suferinţele!"


Filmul documentar despre Bruno Groening
http://www.bruno-groening-film.org

Cercul prietenilor lui Bruno Groening. O asociatie mondiala pentru ajutor si vindecare pe calea spiritului prin învatatura lui Bruno Groening.
http://www.bruno-groening.org/romaneste

Articole despre Bruno Groening, vindecator, miracole, credinta